Våra utställare den 27/2 har ordet….

Eva-liten_sigvardsson_100113_0101

Med det som Image n’ Impact erbjuder, vill Eva Dogan skapa ett intryck och ge avtryck hos dem hon möter och arbetar med. Det gör hon genom att erbjuda tjänster som coaching, personlig och yrkesmässig utveckling men även tjänster inom skönhet — hudvård och makeup inom ett väletablerat koncept. Detta skapar på många sätt både inre och yttre intryck och avtryck!
Shine frågar:
1. Eva, vad händer med vår hälsa när vi drabbas av en kris?
Kroppen går in i försvar, alla vitala funktioner skyddas. Vi får kroppsliga symptom som talar om för oss att något är fel. Dessa kan vara nästan vad som helst men de allra vanligaste symptom är nedstämdhet, ledsamhet, orkeslöshet, trötthet, varierat temperament, aggressivitet, apati, irrationellt beteende, huvudvärk, värk, magproblem och spänningar. Vi hanterar kris olika, en del stänger av, andra agerar ut. Kroppen reagerar rent fysiskt på olika plan, dels mentalt och dels i symptom som isolerat i normala fall kan kännas logiska och därför kanske man inte direkt ser det som en symptom på kris och därmed inte tar det på allvar.
2. Hur kommer man tillbaka från en kris?
Först och främst tror jag man själv måste vilja bli frisk, hur man nu definierar frisk. Det finns inte något enda mirakelmedel för detta utan lösningen, förloppet, kan se olika ut för var och en. Att börja med att se sin kris – erkänna att man har en kris och att ta hjälp både för det mentala och det fysiska tror jag underlättar och förbättrar återgång till normalläge, eller till där man vill vara. Det är ju lätt att se kris som en sjukdom men krisen vi upplever är i allt väsentligt en frisk reaktion på något som inte är bra. Olika symptom kan däremot göra en sjuk. Därför är det viktigt att inte ignorera signaler, tecken på kris och dess symptom.
3. Vilka tips har du för att minska stress och återfå balans i livet?
Det jag kan bidra med ligger på det mentala planet, samtidigt det medvetna, direkta och logiska planet. Med specifika strukturella samtal analyserar du ut dina tankemönster – de olika relationer och kopplingar dina tankar har. Vi analyserar dina värderingar – om du agerar med eller emot dem. Samtalen leder ofta till en klarhet som de som erfarit dem inte sällan kallar kristallklart. De flesta reaktioner efter strukturella samtal är oftast inre visshet, tydlighet, lugn, balans. Inte sällan talar man om en slags transformation (ett skifte från ett stadie till ett annat) och ytterligare några känner inte så mycket, utan mer att de blir säkra på att de är på rätt väg.
Det finns många saker vi kan definiera som kris; att bli av med jobbet, att skiljas, dödsfall i familjen, att själv bli sjuk eller han någon nära anhörig som blir sjuk. Andra företeelser som mer smyger sig på är ofta upptakten till kris; osäkerhet om ens bästa vän verkligen är en vän, hur chefen behandlar en, ställningen i familjen, relationen till svärföräldrar, egen oförmåga till karriären, ekonomi. Dessa är väldigt vanliga och återkommande teman. Ytterligare andra är; duger jag?, vad tycker andra om mig?, hur ser jag ut? I alla dessa situationer skulle jag kunna vara ett alternativ till hjälp att återfå balans och framgång.
Det är viktigt att särskilja på djup kris som gör oss akut sjuka, då är det viktigt att vi kommer till vård snabbt. Skulle jag se att det är det det handlar om refererar jag omgående vidare till vård.