Lena Holm om ledarskap och nätverkande

Vi ställde tre frågor till en av våra inspiratörer den 28 maj. Lena Holm, Generalsekreterare Majblomman, berättar:

Vad betyder ledarskap för dig?

Ledarskap för mig handlar om att visavägen med tydliga och konsekventa mål och visioner. För Majblommanskanslipersonal är min filosofi är att stödja och utmana till utveckling utifrånvarje enskild persons förmåga och önskemål. När det gäller våra 15.000volontärer i 700 lokalföreningar handlar det om uppskattning, visa vägen genomgoda exempel och vid förändringsarbete ta en sak i taget och bara förändrasådant som jag vet blir bra.

Vad är viktigast för dig när du bygger ditt nätverk?

Mitt professionella nätverk skaparjag med politiker på alla nivåer – syftet är att påverka utifrånMajblommans unika kunskap. Här handlar det om att förse politiker med kunskapoch visa på goda exempel.

Hur håller du kontakten med ditt nätverk ?

Sociala medier och personligakontakter.

Är du nyfiken på att höra mer? Kom på Inspirationskvällen den 28 maj. Boka din biljett redan nu>>