Sara Wallin om ledarskap och nätverkande

Vi ställde tre frågor till en av våra inspiratörer den 28 maj. Sara Wallin, VD ALMI Väst berättar:


Vad betyder ledarskap för dig?

Ledarskap handlar mycket om relationer för mig. Det handlar om att få medarbetarna att vara engagerade och sträva mot ett visst mål. Ett bra ledarskap tycker jag ofta präglas av en god relation och ett förtroende mellan ledaren och medarbetarna, åt båda håll. Ledaren påverkar självklart medarbetarna, men medarbetarna påverkar också i hög utsträckning ledaren.

Vad är viktigast för dig när du bygger ditt nätverk?

För mig är nätverk och att träffa nya personer ett sätt att utvecklas, att inte fastna i gamla hjulspår. Möte med många olika personer föder nya idéer och skapar möjligheter!

Hur håller du kontakten med ditt nätverk ?

Jag använder mig av såväl sociala media (twitter, linkedIn etc) som möten IRL

Är du nyfiken på att höra mer? Kom på Inspirationskvällen den 28 maj. Boka din biljett redan nu>>