Några tankar från våra utställare

Vi ställde tre frågor till en av våra utställaare den 28 maj.Elisabet Litsmark, VD Partnerskap för framgång, berättar:


Vad betyder ledarskap för dig

En bra ledare inger och ger förtroende. En bra ledare bottnar i sina värderingar och låter dem avspeglas i det dagliga ledarskepet. En bra ledare är genuint intresserad och inhämtar synpunkter innan hon fattar beslut. En bra ledare utstrålar inspiration och energi.

Vad är viktigast för dig när du bygger ditt nätverk?

Att det består av både kvinnor och män av olika ålder och med olika inriktning och bakgrund. Att det innehåller människor som ger glädje, energi och kompetens. Att jag kan använda det när jag behöver och att jag betraktas som en tillgång för övriga.

Hur håller du kontakten med ditt nätverk ?

Möten, luncher, fika är viktiga för att stämma av eller bara hålla kontakten. Mail när det gäller att sprida en fråga som kanske berör flera. Linkedin använder jag ofta.

Är du nyfiken på att träffa Elisabet och höra mer? Kom på Inspirationskvällen den 28 maj. Boka din biljett redan nu>>