Event 9 november: Narcissistiska ledarskapssystem på arbetsplatser

Torsdag 9 november 2017, kl. 18.00 – 21.00

Norges Hus, Skånegatan 16, Göteborg

Christina Papadopoulos

Narcissistiska ledarskapssystem på arbetsplatser

En föreläsning om vad som händer på en arbetsplats om chefen är narcissist eller kanske t.o.m. psykopat. Vad händer i organisationen och med den enskilde arbetstagaren?

  • Har du ont i magen när du skall till jobbet och känner olust pga chefen?
  • Känner du dig utsatt-kanske t.om trakasserad på jobbet?
  • Upplever du att hur mycket du än presterar – så är chefen aldrig nöjd?

Det kan vara tecken på att du har en osund chef…

Lär dig identifiera och hantera situationen genom att t.ex titta på taktiker och manipulationer dessa chefer använder. När du har att göra med personer med narcissistisk personlighetsstörning eller psykopati är kunskap makt.

Konfliktkompassen

Förebygg diskriminerande kultur på arbetsplatsen

Känner du någon som har blivit “lilla gummad” på jobbet eller har lägre lön än en annan arbetskamrat av motsatt kön med likadana arbetsuppgifter? Diskriminering på arbetsplatsen sker ofta i det fördolda och är många gånger svårt att peka på då det kan uppfattas som normalt och accepterat. För att komma tillrätta med problemet krävs både kunskap och mod.

Konfliktkompassen arbetar med att hantera och förebygga konflikter genom att bland annat ge stöd i att få arbetsplatser att skapa en kultur som gynnar samarbeten och minimerar diskriminering och destruktiva konflikter.