Våra talare den 4/6 – Lilian och Atle

unnamed

Lilian och Atle har arbetat i många år med frågor om kommunikation och arbetsglädje.

Vad tycker ni att de viktigaste ingredienserna för en framgångsrik framtid för ett företag är?

1.Ett gemensamt mål – som alla har förstått, och där alla förstår vad det gemensamma målet innebär just för den enskilda individen.

2.Att man har tydliga roller och är ok med sin roll

3. Att de olika kompetenser, personligheter och erfarenheter som är en nödvändighet för att bli ett komplett team, ACCEPTERAS av alla. Dvs. att man lär sig att acceptera varandras olikheter.

Hur kan du utmana dig själv för att utvecklas och skapa den förändring du önskar?

Genom att göra en objektiv analys av dig själv och därigenom vara 100%ärlig mot sig själv. Hur ser mitt liv ut nu, och hur skulle jag önska att det gjorde.

Därefter göra små men hanterbara förändringar. Sedan kommer ofta effekterna av de mindre förändringarna att bli så stora som man önskar. Att utmana sina egna personliga rädslor, är bland det mest utvecklande vi kan göra.

 Vilka är de 3 bästa tips tll företagare och anställda för att lyckas med sina mål?

1. Att skapa en inspirerande och kreativ miljö genom att det är ok både att göra misstag och att skratta, ha kul ihop

Det är graden av motivation som avgör vad vi gör av vår kunskap och kreativitet. En inspirerande miljö skapar motivation. 

 2.  Om alla ser sin tydliga roll i helheten och tar ett personligt ansvar för sin del, blir helheten fantastisk. Alla har ett ansvar för att ett företag ska bli framgångsrikt. Det handlar helt enkelt om vilken attityd man väljer att ha.

 3.  Uthållighet! Det perfekta läget kommer inte innan man gjort en massa misstag – bevara kreativiteten och ”learn by doing”

Läs mer på: www.lilianatle.se och kom och lyssna på de!