Träffa Momentumbiz AB på nästa Shine event

imagesForever är i stor tillväxt just nu. Pernilla jobbar med det men för att tillgodo se expansionen behöver hon flera medarbetare.

Momentumbiz AB jobbar med Networkmarketing där de marknadsför produkterna via nätverk. Forever är världsledande inom Aloe Vera med produkter av högsta kvalitet.

Pernilla Carlzon, VD Momentumbiz AB, är på plats, den 4/6, för att ge mer information till de som vill.