Vår gästtalare, Åsa Lindell, har ordet…

asalindellEfter att själv hamnat i kris skapade Åsa Lindell konceptet En fot i golvet, med visionen att förändra vårt sätt att möta oss själva och varandra i kris. Sedan lanseringen i oktober 2013 har intresset för konceptet varit stort.  Många organisationer har förstått vikten av bra krisbemötande och deltar i En fot i golvets föreläsningar och köper in Åsas bok. Responsen från läsare och föreläsningsdeltagare visar att detta är ett viktigt ämne som berör oss alla och kan bidra till en mer effektiv krishantering

 Åsa, vad händer med vår hälsa när vi drabbas av en kris?

Även om det finns mycket likheter är det ändå så att vi kan reagera olika då vi hamnar i kris. Det är vanligt att sömnen påverkas, en del får sömnsvårigheter medan andra behöver sova hela tiden. Det är också vanligt att tappa aptiten och att gå ner i vikt. Medan andra istället går upp i vikt.  Stresståligheten kan minska, eller nästan helt försvinna. Oavsett är det viktigt att tänka på att se till att de grundläggande behoven är uppfyllda. Drick vatten, ät så gott det går, försök sova och rör på dig, även om du bara går runt lite inomhus hemma eller tar en kort promenad. Även mentalt påverkas man ofta, och känslorna kan inkludera allt från apati, förtvivlan, irritation till total avstängning av alla känslor. Vilket i sin tur påverkar hälsan. Idag vet vi också att vi tenderar att gå in och ur krisen, istället för att följa en tydlig kurva. Vilket är viktigt att känna till både av den som är i kris och de som finns runtomkring.

Hur kommer man tillbaka från en kris?
Det finns ingen modell för hur vi tar oss tillbaka efter en kris.  Däremot vet vi att ett socialt nätverk har en läkande kraft, så våga ta hjälp! Det kan vara av din familj och dina vänner, kollegor eller från en terapeut. hänt. Att acceptera sig själv, och alla sina känslor, och vara varsam med sig själv är en annan viktig del av läkningen.

Att våga stå kvar även i obehagliga känslor ökar förutsättningarna till bearbetning. När det smärtsamma inte gör lika ont längre kan det hjälpa att börja skapa en ny mening i livet och försonas med det som hänt.

 
Vilka tips har du för att minska stress och återfå balans i livet?
Vara mer i nuet.  Mindfulness är ett mycket bra verktyg, där man kan enkelt träna på att skapa en mer medveten närvaro. Ta små, små steg, och fråga dig själv vad som skulle göra dig lite gladare, eller ge energi? Gör mer av det! Våga prioritera och välja och välja bort.
Kom och lyssna på Åsa Lindell den 27/2. Boka din biljett på: www.shine@ankid.se