Hur skall nätvertet Shine bidra till vår personlig utveckling på bästa sätt? Hur vill du bidra till detta?

Vi har otroligt mycket kompetens inom guppen. På vilket sätt kan vi använda oss utav det?