Vad är mental träning?

Michael Södermalm svarar: 

”Tänk vilka effekter det skulle bli i ditt liv om du tränade både fysiskt och mentalt? Det skulle garanterat höja din livskvalité.

Mental träning kan hjälpa dig att utveckla färdigheter som du redan har. Som individ har du kanske behovet av att lära dig hantera inre och yttre stress, få bättre sömn, känna ökad motivation, mer livsglädje, tro på dig själv mer eller få ökade kunskaper och verktyg hur du enklare kan nå dina drömmar och mål?

Du kan med hjälp av mental träning påverka både din mentala såväl som din fysiska hälsa. På arbetsplatserna behöver de anställda även verktyg för att lättare kunna hantera förändringar, nya krav och omställningar. Detta skapar nöjdare medarbetare, chefer och kunder.”

(Tidigare publicerad i ToppHälsa #10/2010)