Event 21 september: Boklansering: Journey – An Outlined Path to Fulfillment

När? Torsdag 21 september 2017, kl. 17.00 – 19.00 eller 19.30 – 21.30

Var? Norges Hus, Skånegatan 16, Göteborg

Anki Dumitrescu

How did I lose 22 kg in 12 weeks or how I wrote a book in 14 days?

Well I did and SO CAN YOU!

This event will not be about losing weight or writing books, but about achieving YOUR goals, whatever those may be. It is in your power!

During the evening we will have lecture, Q&A and mingle in two identical sessions:

  • 17.00- 19.00 in English
  • 19.30-21.30 in Swedish

Hur förlorade jag 22 kg på 12 veckor eller hur skrev jag en bok på 14 dagar?

Jo, jag gjorde och DET KAN DU OCKSÅ!

Denna event handlar inte om att gå ner i vikt eller skriva böcker, men om att uppnå dina mål, oavsett vad de kan vara. Det ligger i din makt!

Under kvällen kommer vi att ha föreläsning, Q&A och mingla i två identiska sessioner:

  • 17.00-19.00 på engelska
  • 19.30-21.30 på svenska