Utställare hos Shine den 23/9 – StarSisters!

unnamed (1)

StarSisters erbjuder kurser i personlig utveckling för dig som vill känna ännu mer lycka, frihet och framgång.

Träffa Helena-Magdalena och Carina på nästa Shine event.

Boka din plats här

Vad är Personlig utveckling?

Personlig utveckling handlar om att lära känna sig själv, utveckla nya förhållningssätt till sig själv och livet, följa sitt hjärta och att leva i sanning med sig själv. Ju mer du lär känna och förstår dig själv, ju lättare är det att lyssna till ditt hjärta och att leva i enlighet med den du är. När du har en bra relation med dig själv är det också lättare att förstå och interagera med andra människor.

Vilka kurser erbjuder ni?

Vi vill göra det enkelt att ta del av kurser som får dig att växa och har ett stort utbud både på webben och i Göteborg. Vi arbetar också med att sprida kunskap om attraktionslagen – hur man kan använda den för att skapa sin framtid.

StarSisters är också ett förlag för e-kurser där man som är kursarrangör kan ge ut e-kurser.

Läs mer på vår webb: www.starsisters.se