Jan-Åke Jonsson om kvällen med Shine

”Jag tyckte att det var mycket trevligt med en god atmosfär och engagerad publik. Kombinationen av innehållet i föredragen tillsammans med utställarnas karaktär och fokusering skapade förutsättningar för deltagarna att få en mycket god hjälp i deras personliga utveckling. Jag är övertygad om att så också var fallet med tanke på intensiteten och diskussionsnivån både under föredragen såväl som i mingelpausen.”