Nästa event

Journey – An Outlined Path to Fulfillment

När? Torsdag 21 september 2017, kl. 17.00 – 19.00 eller 19.30 – 21.30

Var? Norges Hus, Skånegatan 16, Göteborg

Anki Dumitrescu

How did I lose 22 kg in 12 weeks or how I wrote a book in 14 days?

Well I did and SO CAN YOU!

This event will not be about losing weight or writing books, but about achieving YOUR goals, whatever those may be. It is in your power!

During the evening we will have lecture, Q&A and mingle in two identical sessions:

  • 17.00- 19.00 in English
  • 19.30-21.30 in Swedish

Hur förlorade jag 22 kg på 12 veckor eller hur skrev jag en bok på 14 dagar?

Jo, jag gjorde och DET KAN DU OCKSÅ!

Denna event handlar inte om att gå ner i vikt eller skriva böcker, men om att uppnå dina mål, oavsett vad de kan vara. Det ligger i din makt!

Under kvällen kommer vi att ha föreläsning, Q&A och mingla i två identiska sessioner:

  • 17.00-19.00 på engelska
  • 19.30-21.30 på svenska

Price: 395 kr for one session

You can choose your language, but only one session.

Bankgiro: 688-4621
Swish:       0723091919

You can cancel the reservation free of charge until 14 days before the event. ”No shows” will be charged with the full price

Pris: 395 kr för en av sessionerna

Du kan välja ett språk, men bara en session.

Bankgiro: 688-4621
Swish:       0723091919

Obs! Avboka kostnadsfritt senast 14 dagar innan eventet, Därefter debiteras hela beloppet.